SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE DOKUZ AYLIK

24 Aralık 2007

Fazıl Say'a tek gidiş "please"

Hadi siyasete -yada o tip konulara girmek istememe rağmen- arada şalterlerimin attığı anlar oluyor elbette

Fazıl Say'ın piyano notalarından daha fazla çıkıyor " Türkiye'yi terkediyorum" cümlesi

Ey Fazıl'cım ! Bu ülkenin her tarafı kan ile irfan ile kuruldu yüzbinlerce vatandaşımız hâlâ daha senin bu sözleri "tam bağımsız" olarak söylemeni devam ettirmen için canını veriyor

Yahu Fazıl'cım ; Hem sen değil misin iktidar partisini sevmeyen ama o partinin cumhurbaşkanı'nın verdiği resepsiyona (Ankaradaki evine davetiye gelmesine rağmen) gidemediğin için ortalığı ayağa kaldıran ?

Soz söze gelirsek ; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü lafta seversin Fazıl , ama burada kalıp Atatürk'ün izinde yürümeyi , Paris sokaklarında yürümeye tercih ediyorsun Fazıl Say ...


Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

Koyu yerleri oku Fazıl , İtaliklediğim yeri de !

Biz buradayız !

Hiç yorum yok: